شرکت قطعه سازان قائم G.S.G

دریافت گواهینامه ISO9001:2015 و IATF16949:2016

دریافت گواهینامه ISO9001:2015 و IATF16949:2016

دریافت گواهینامه ISO9001:2015 و IATF16949:2016 از نهاد اعتبار بخشی DAkkS از شرکت TUV NORD آلمان