شرکت قطعه سازان قائم G.S.G

درباره ما

نام برند G.S.G ( سرواژه نام کامل مجموعه Gheteh Sazan Ghaem)
مدیر عامل مهندس منصور قائمی
تخصص طراحی،ساخت و تولید قطعات خودروهای سبک و سنگین
تعداد کارکنان 120 نفر
محصولات اصلی قطعات خودروهای سنگین
درباره ما:
برند G.S.G سرواژه ی نام اصلی شرکت GHETEH SAZAN GHAEM ” قطعه سازان قائم” میباشد
شرکت ما در سال 1375 به همت مدیریت و پرسنلی مجرب، و با هدف اولیه تولـید قـالب و ارائه خدمات ریختـه‌گـری، در شهرسـتان نجـف آباد اسـتان اصفهان، آغـاز به کار نمود. به لطف خداوند و در نتیجه مدیریت و سرمایه‌گذاری هدفمند شرکت و با تکیه بر تلاش و تـخصـص پرسـنل مجموعه، هم اینک شرکت قـطعه سازان قائـم در مسـاحتی بالغ بر 10 هـزار مـتر مربع و با افزایش کیفیـت و تنوع تولیـدات خود، مفتخر است که در راستای نیل به امر والای رضایتمندی مشتریان، به عنـوان یکی از بزرگترین اهداف خود، قدم برمی‌دارد.
فعالیت های آزمایشگاه:
1. آنالیز کوانتومتری
ترکیب شیمیایی شمش و مذاب به وسیله دستگاه کوانتومتری بر پایه آلومینیوم، مورد آزمایش و آنالیز قرار میگیرد.ضمن بررسی آنالیز شمش و مواد اولیه ورودی جهت ذوب سازی مناسب به تفکیک هر قطعه بر اساس ویژگی و پیچیدگی های آن،پس از انجام عـملیات ذوب نیز قطعـات جـهت آنـالـیز و کسب اطـمینان از مـناسـب بودن تـرکـیبات شیمیایی مورد بررسی قرار میگیرند
2. کنترل ابعادی و ظاهری
نیاز گسترده سازمان در بحث اندازه گیری و کنترل ابـعادی و ظـاهری قطعه به منظور دستیابی به خواسته مشتری،واحد آزمایشگاه را بر این داشته است که با تهیه ابزار کارآمد روز دنیا،ضـمن دستیابی به دقت و صحت بالا،همواره سعی در بهبـود مستـمر کیفیـت قطعات تولیدی را نماید
3. کنترل ریز ساختار و متالوگرافی
ریزساختار قطـعات به عنوان یک مرجع مهم و تعیین کننده در بحـث بـهینه سـازی عملیات حرارتی و هـمـچنین تامین خـواص مـکانیکی قطعات، به کمک تجهیـزات متالوگرافی و میکروسکپ نوری موجود در آزمایشگاه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
4. کنترل سختی قطعات
سخـتی قطـعات تولید شده به عنـوان یکی از مهمـترین خواص مکانیکی قطـعات تولیدی، تحت کنـترل می باشد. این امر به وسـیله یکی از پیشرفته ترین دسـتگاه های سختی سنج موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفته و به هر سه روش برینـل، ویکرز و راکول قادر به ارائه نتایـج تست سختی سنجی می باشد.