شرکت قطعه سازان قائم G.S.G

تاریخچه

رویداد ها
گواهینامه ها

1370

رویداد ها
گواهینامه ها

1375

تاسیس
تاسیس کارگاه قالب سازی و خدمات ریخته گری قائم

1380

1387

خرداد
انتقال مرکز اصلی و گسترش کارگاه های قالب سازی و ریخته گری

1388

بهمن
ثبت شرکت قطعه سازان قائم و برند G.S.G

1389

بهمن
احداث کارگاه های جدید و راه اندازی خطوط ماشین کاری

1387

مهر
دریافت پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن

1389

مرداد
دریافت پروانه ماشین کاری از وزارت صنعت ومعدن
شهریور
دریافت تندیس هفدهمین همایش ملی مدیران برتر

1390

1393

مهر
دریافت تندیس مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کننده

1394

آبان
افتتاح دفتر فروش اصفهان

1397

مهر
حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و مجموعه های خودرو تهران

1392

فروردین
اخذ نشان عالی تجارت ایران
خرداد
اخذ گواهینامه مدیریت و مهندسی کیفیت
خرداد
گواهینامه ISO 9001- 2008 از شرکت MIC انگلستان

1393

اردیبهشت
اخد گواهینامه MBA گرایش رعایت حقوق مصرف کننده

1397

اردیبهشت
دریافت گواهینامه 9001:2015 ISO و IATF 16949:2016 از نهاد اعتبار بخشی DAkkS از شرکت TUV NORD آلمان

1398

اردیبهشت
اخذ تندیس اجلاس جهانی برندینگ و مدیریت برند

1400

1400

مهر
افتتاح دفتر فروش تهران

1400

فروردین
اخذ تندیس برند ملی
آبان
اخذ تندیس گردهمایی مدیران تاثیرگذار

1401

فروردین
دریافت گواهینامه 9001:2015 ISO از شرکت CISQ ایتالیا