شرکت قطعه سازان قائم G.S.G

اعضای تیم شرکت قطعه سازان قائم

شرکت قطعه سازان قائم متشکل از پرسنل مـتخصص،توانمند و کـار آزموده توانسته است در تولید محصولات با کیفیت و متنوع، رضایت خاطر مشتریان را جلب نماید

اعضای تیم ما

مهندس منصور قائمی

مهندس منصور قائمی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
 
سعادت قائمی

سعادت قائمی

مدیر بازرگانی و نایب رئیس هیئت مدیره
 
امیر قیصری

امیر قیصری

مدیر فروش دفتر تهـران