شرکت قطعه سازان قائم تولیدکننده انواع قطعات خودروهای سنگین در ایران با بهره‌گیری از دانش روز و متخصصان و کارشناسان مجرب به دنبال افزایش بیش از پیش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بوده و با استقرار سیستم های مدیریت کیفیت بر طبق الزامات استانداردهای ISO 9001:2015 و IATF 16949:2016  تعهد به برآوردن الزامات مشتریان را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است. مسئولین فرایندها در این مجموعه موظف به تلاش به منظور بهبود شاخص های کیفیت می باشند تا براساس اهداف و خط مشی کیفیت، نیازمندی‌های سیستم طراحی شده را محقق سازند