ریخته گری آمیخته ای از علم، فن، هنر و صنعت است. هر چند ریخته گری از حیث علمی پیشرفت می کند، ولی در عمل هنوز تجربه، سلیقه و هنر قالب ساز و ریخته گر است که تضمین کننده تهیه قطعه ای سالم و بدون عیب می باشد. این فن از اساسی ترین روش های تولید است، زیرا حدود ۵۰ درصد وزنی کل قطعات ماشین آلات به این طریقه ساخته می شوند. شرکت قطعه سازان قائم برای ریخته گری از آلیاژهای مخصوص با ترکیبات اختصاصی آلومینیم استفاده می نماید که باعث دو چندان شدن کیفیت محصولات تولیدی این شرکت شده است.