پایه های شرکت قطعه سازان قائم در سال 1375 توسط مهندس منصور قائمی بنیان نهاده شد. تولیدات مجموعه از همان ابتدای امر به قطعات مربوط به خودروها  بوده است. موفقیت روزافزون شرکت در گروه های خودرویی کشور مجموعه قائم را بر آن داشت تا با تولد برند G.S.G فعالیت خود را به منظور گسترش سبد محصولات در بازارهای داخلی و خارجی آغاز نماید. شرکت قائم علاوه بر همکاری با خودروسازان سبک و سنگین داخلی، فعالیت خود را در بازار آسیایی و اروپایی طراحی و اجرا نموده است. این امر باعث افتخار ایران است که قطعات تولیدی شرکت در گذشته از اروپا به ایران وارد می شد ولی شرکت قائم اکنون به همت جوانان متخصص ایرانی تکنولوژی ساخت این محصولات را بومی کرده و محصول ایرانی به کشورهایی که مهد کیفیت و تکنولوژی صنعتی هستند، صادر می شود.