شرکت قطعه سازان قائم G.S.G

مراسم آیین نکوداشت روزجهانی کار و کارگر

مراسم آیین نکوداشت روزجهانی کار و کارگر

روز جهانی کار و کارگر بهانه ای بود تا افتخار همراهی شما عزیزان و تلاشگران “شرکت قطعه سازان قائم” را ارج نهاده و از تمامی شما عزیزان که با مشایعت و متابعت آگاهانه و متخصصانه در طی سالها همکاری جهت توسعه و پیشرفت شرکت و ترقی اهداف شایسته‌ی آن و نهایتاً توسعه‌ی اقتصادی و خود کفایی کشور همت گمارده‌اید، با عنوان کارگران نمونه تقدیر نماییم.امید است در پرتو تلاش و همدلی، شاهد رشد و پیشرفت بیش از پیش شرکت باشیم.

با حضور محترم اداره کار رفاه وامور اجتماعی

اداره صنعت معدن و تجارت
اتاق بازرگانی
معاونت نماینده شهرستان نجف آباد
فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد
امام جمعه شهرستان نجف آباد