شرکت قطعه سازان قائم G.S.G

افتتاح دفتر تهـران


دفتر فروش تهران واقع در خیابان امیرکبیر کوچه اشراقی پاساژ علی طبقه همکف پلاک4 ،به منظور فروش قطعات تولیدی شرکت و دسترسی بهتر و سریع تر مشتریان گرامی واقع در تهران افتتاح گردید