شرکت قطعه سازان قائم G.S.G

افتتاح دفتر فروش اصفـهـان

افتتاح دفتر فروش اصفـهـان

1394/9/18
دفتر شرکت قطعه سازان قائم واقع در اصفهان خیابان امام خمینی خیابان امیرکبیر بعد از میدان امیرکبیر جنب گاراژ خرم نو به منظور فروش قطعات تولیدی شرکت ودسترسی بهتر مشتریان افتتاح گردید